Sintulan kosteikko

Sintulan kosteikko sijaitsee Mertuanojan valuma-alueen yläosalla Tuomiperällä yksityisen maanomistajan kiinteistöllä. Sen vesipinta-ala on 0,3 ha, koko kosteikon 1 ha. 139 ha suuruinen valuma-alue on pääasiassa metsätalousaluetta. Kosteikon vedet ohjautuvat Mertuanojan yläpäähän.

Sintulan kosteikon toimenpidesuunnitelma on tehty VIIVYTYS-hankkeessa ja kosteikon perustamistyöt Yhteisessä veneessä -hankkeen puitteissa syksyllä 2019. Suunnittelutyön ja työnohjauksen on tehnyt Juha Siekkinen Kosteikkomaailmasta.

Sintulan kosteikko
Syksyllä 2019 perustettu Sintulan kosteikko, Droonikuva: Juha Siekkinen / Kosteikkomaailma

Alla olevat kuvat, joissa esitellään kosteikon keskeisimpiä rakenteita, on otettu 28.8.2020. Ennen kuvaushetkeä on ollut vähäsateinen kausi. Vesi virtasi kosteikolla varsin verkkaisesti ja veden pinta oli matalalla.

Kosteikon alkupää
Sintulan kosteikon alkupää, laskeutussyvänteen kohta
Kasvillisuusvyöhyke
Vesikasvillisuusvyöhyke kosteikon alkupäässä. Veden pinnalla on maitohorsman siemenhahtuvaa.
Kuivapintainen saari
Pieni kuivapintainen saari ja kiviä kosteikon uomassa
Liejupintainen saari
Liejupintainen saari kosteikolla
Puunrungot kosteikolla
Kivien lisäksi uomaan jätettiin muutamia puunrunkoja.
Kosteikon loppupää
Kosteikon loppupään rakenteita: kiviä, vesikasvillisuusvyöhyke ja kuivapintainen saari
Kosteikon loppupää
Kosteikon loppupää ennen kiviverhoiltua pohjapatoa
Kiviverhoiltu pohjapato
Kosteikon vedet tulevat kuvasta katsottuna oikealta ja laskevat kiviverhoillun pohjapadon kautta ojaverkostoon ja lopulta Mertuanojan yläpäähän. Mahdolliset tulvimisvedet voivat ohjautua rumpuputkien kautta pohjapatoon nähden myös vastakkaiseen suuntaan.

Pari kosteikolla havaittua kasvilajia 28.8.2020

Tummarusokki
Tummarusokki viihtyy kasvupaikoilla, joissa on typpeä saatavilla. Muun muassa rehevät kosteikot ovat sille ominaisia kasvupaikkoja.
Lähde: http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kukkakasvit/tummarusokki
Palleropalpakko
Kosteikon lasku-uomasta löytyi palleropalpakko.