27.8. Lohijoen ensimmäinen talkoopäivä

Lohijoella Haapajärvellä on aloitettu kalataloudellinen kunnostus kesällä 2020. Joessa elää alkuperäinen harvinainen purotaimenkanta. Kunnostushanketta vetää Metsähallituksen luontopalvelut. Lisätietoa hankkeesta

27.8.2020 oli ensimmäinen talkoopäivä, johon osallistui yhteensä 13 talkoolaista. Työnjohdosta ja järjestelyistä huolehti Eero Hakala ProAgria Keski-Pohjanmaalta. Päivän päätyö oli sedimentoituneen joen pohjan muokkaaminen talikoin ja lapioin pehmeämmäksi n. 100 m matkalta. Työ pitää uusia muutaman vuoden päästä.

Lohijoen uomaa
Lohijoen uomaa, jonka pohjaa päivän aikana pehmennettiin.

Seuraavana talkoopäivänä 8.9. on perustettu kutusoraikkoja.