Kipsihaku jää kesätauolle 8.7.2022 alkaen.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoima KIPSI-hanke on laajentunut kattamaan koko Suomen rannikkoalueen. KIPSI-hankkeen päätavoite on vähentää vesistöihin tulevaa ravinnekuormaa ja näin hillitä vesien rehevöitymistä. Kipsi vapauttaa maahan sitoutuneita ravinteita paremmin kasvien käyttöön samalla estäen ravinteiden ja kiintoaineksen huuhtoutumisen vesistöihin. Kipsikäsittely, levitys ja neuvonta ovat viljelijälle maksuttomia ja verovapaita eikä niillä ole vaikutusta maataloustukiin. Kipsi ei koveta, suolaa eikä happamoita maaperää. Kipsikäsittelyä ja neuvontaa voi hakea 30.6. asti osoitteessa www.kipsinlevitys.fi.

Päivitys 30.6. Suuren kysynnän vuoksi hakuportaali kaatui viimeisenä hakupäivänä ja sen vuoksi kipsihakua on päätetty jatkaa 8.7.2022 asti. Lisätietoa hankkeesta KIPSI-hanke