Kutsu MAHAKALA-hankkeen aloitusseminaariin

Maaperän ympäristölle ja elinkeinoille aiheuttamien happamuusriskien kartoitus Kalajoen vesistöalueella (MAHAKALA) -hankeen aloitusseminaari pidetään Sievissä pe 15.11. 2013.

Seminaariesitykset löydät täältä

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kutsu MAHAKALA-hankkeen aloitusseminaariin

Maaperän ympäristölle ja elinkeinoille aiheuttamien happamuusriskien kartoitus Kalajoen vesistöalueella (MAHAKALA) –hanke järjestää perjantaina 15.11.2013 klo 9.00 – 12.15 seminaarin, jossa esitellään Kalajokilaaksossa meneillään olevia tutkimuksia happamien sulfaattimaiden* kartoittamiseksi ja alueen pienvesien ekologisen tilan selvittämiseksi. Seminaarissa esitellään myös käytännön vesienhoitotyön  ja –menetelmien kehittämiseen tähtäävät hankkeet Meidän Kalajoki (Vesikolmio Oy) ja REFORM (Suomen ympäristökeskus).

Seminaaripaikkana on Vääräjokisali osoitteessa Jussinmäentie 2, SIEVI. Vääräjokisali sijaitsee Jussinpekan koulun tiloissa. Katso myös seminaarin ohjelma. Ilmoittautumiset pyydämme viimeistään 8.11.2013.

*Happamat sulfaattimaat ovat maaperässä luonnostaan esiintyviä rikkipitoisia sedimenttejä, jotka maankohoamisen seurauksena ovat kohonneet kuivalle maalle. Esimerkiksi kuivatusojituksen seurauksena aiemmin veden kyllästämä rikkipitoinen maaperä joutuu kosketuksiin ilman hapen kanssa, jolloin muodostuu rikkihappoa, joka huuhtoutuu maaperästä liuenneiden metallien kanssa alapuoliseen vesistöön. Vesistövaikutusten ohella happamat sulfaattimaat ovat merkittävä haitta mm. maa-, metsä- ja kalataloudelle, turvetuotannolle, vesihuollolle ja erilaiselle maanrakentamiselle. Lisätietoa happamista sulfaattimaista:  http://www.gtk.fi/tietopalvelut/palvelukuvaukset/happamat_sulfaattimaat.html

 TERVETULOA!

Katja Polojärvi

Projektipäällikkö

Maaperän ympäristölle ja elinkeinoille aiheuttamien happamuusriskien kartoitus

Kalajoen vesistöalueella (MAHAKALA)

puh. 044 4294 226

email: katja.polojarvi[at]ylivieska.fi