Pohjojärveen liittyvien suunnitelmien esittelytilaisuus

Pohjojärven jatkokunnostuksen suunnittelusta pidetään kolmas esittelytilaisuus tiistaina 14.3. klo. 18.30 Nivalan kaupungintalolla valtuustosalissa. Valmistuneet suunnitelmat esittelee Marko Ojamaa Maveplan Oy:stä. Suunnittelu koskee mm. järven itäpuolen maankuivatusvesien johtamista osittain järveä kiertävään pengerojaan sekä itä- ja länsipuolen pengerojien kunnostamista.

Lisätietoja antaa tarvittaessa kaupungin tekninen johtaja Jouni Hautala, puh. 040 344 7301.

Pohjojärveä koskeva suunnittelma on osa Ylivieskan kaupungin hallinnoimaa Vielä Virtaa II -hanketta, jossa Nivalan kaupunki on mukana.  Hankkeessa edistetään Kalajoen vesistöalueella paikallisia kunnostushankkeita, tavoitteena vesien tilan parantaminen.