Kalastus ja ravustus Kalajoen vesistöalueella

Kalajoen vesistöalueella saadaan saaliiksi muun muassa siikaa, haukea, ahventa, lahnaa, kuhaa ja madetta sekä särkeä. Harjusta esiintyy joissakin sivu-uomissa, ja toisinaan sitä on saatu pääuomastakin. Taimenpuroja ja -jokiakin on vielä muutama jäljellä Kalajoen vesistöalueella. Tällä hetkellä taimen on elinkelpoisempi Vääräjoessa ja sen sivu-uomissa, joissa ei ole vaellusesteitä, jolloin myös luontainen lisääntyminen on ainakin mahdollista. Kalajoen edustan merialueella ja jokisuulla saalislajeihin lukeutuvat myös vaellussiika, silakka, nahkiainen ja lohi.

Onkiminen ja pilkkiminen ovat Suomessa jokaisen oikeuksia. Onkijankin kannattaa kuitenkin olla tietoinen siitä, että joillakin tietyillä vesialueilla myös onkimista ja pilkkimistä voidaan rajoittaa erillisellä säädöksellä. Esimerkiksi Sievin Maasydänjärvellä kalastus on kielletty niin onkien, pilkkien kuin vieheelläkin. Samoin Haapajärven Lohijoki on rauhoitettu kalastukselta.

Viehekalastus, heittokalastus ja uistelu on luvanvaraista 18–64-vuotiaille. Heidän on maksettava valtion kalastonhoitomaksu. Lisäksi vaaditaan läänikohtainen (entinen Oulun lääni) viehekalastusmaksu tai vedenomistajan määrittelemä vesistökohtainen lupa. Kalastus muulla tavoin, uistelu useammalla vavalla tai ravustus vaativat nekin valtion kalastonhoitomaksun maksamisen ja lisäksi vedenomistajan luvan. Alle 18-vuotiailla ja 65 vuotta täyttäneillä on oikeus kalastaa ilman valtion kalastonhoitomaksua yhdellä vavalla ja vieheellä kalastaessa, ei kuitenkaan vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla tai alueilla joilla kalastus on kielletty.

Vedenomistajan lupa lunastetaan kalastus- tai osakaskunnalta. Heiltä saa myös tietoa oman alueen kalastusmahdollisuuksista.

Valtion kalastonhoitomaksun maksaminen (esim. verkossa):

Valtio käyttää kalastusluvista saatavat tulot kalavesien hoitoon ja muun muassa kalatalousalueiden ja kalastusalan järjestöjen toiminnan tukemiseen.

Kalajoessa, sen sivu-uomissa ja järvillä on hyviä mahdollisuuksia virkistyskalastukselle. Ammattimainen kalastus on keskittynyt merialueille.

Kalastusalueet

Vesistöt on jaettu kalastusalueisiin, joihin voi kuulua useamman kunnan alueella olevia kalataloudellisesti yhtenäisiä vesiä. Kalastusalue muodostuu sen jäsenistä, joita ovat vesialueiden omistajat sekä ammatti- ja virkistyskalastajien edustajat. Kalastusalueen toiminnassa vesien omistajat ja kalastajat neuvottelevat kalatalouden kehittämisestä alueella. He päättävät muun muassa rauhoitusalueiden perustamisesta. Kalajoen kalastusalueeseen kuuluu vesialueiden omistajien osakaskuntia, kalastusyhdistyksiä, Metsähallitus sekä harrastekalastajien yhdistyksiä.


Lue lisää: