Hankkeen eteneminen

7.1.2021 Loppuraportti

Hulevedet hallintaan kolmistaan -hanke on päättynyt ja hankkeen loppuraportti on julkaistu.

30.10.2020 Metsärinteen hulevesikosteikot

Kempeleen Metsärinteelle on pystytetty infotaulut viikolla 44. Kosteikkokäynnin yhteydessä tarkistettiin hulevesikosteikkojen rakenteet ja otettiin kuvia valmiista kosteikoista.

Itäinen hulevesikosteikko

Infotaulu
Infotaulut pystytettiin viikolla 44, kuvattu 30.10.2020
Tulouoma
Itäisen hulevesikosteikon yläosa, oikealla näkyy Kokelinojan tulouoma, kuvattu 30.10.2020
Itäinen kosteikko
Metsärinteen itäinen hulevesikosteikko, kuvattu 30.10.2020
Kiviverhoiltu pohjapato
Kiviverhoiltu pohjapato ja näkymä kosteikolle, kuvattu 30.10.2020

Läntinen hulevesikosteikko

Infotaulu
Infotaulut pystytettiin viikolla 44, kuvattu 30.10.2020
Läntinen kosteikko
Läntinen pieni hulevesikosteikko tulouomalle päin, kuvattu 30.10.2020
Kasvillisuusvyöhyke
Kasvillisuusvyöhyke hulevesikosteikon yläosassa, kuvattu 30.10.2020
Hulevesikosteikko
Hulevesikosteikolla on maisemakiviä, kuivapintainen ja lietepintainen saari, kuvattu 30.10.2020
Kiviverhoiltu pohjapato
Kiviverhoiltu pohjapato, kuvattu 30.10.2020
Lähtöuoma
Kiviverhoillun pohjapadon jälkeen on pieni vesiallas, johon johdetaan myös lähialueen kuivatusvesiä. Tästä hulevesikosteikolla käsitellyt vedet ohjataan Kokelinojan uomaan. Kuvattu 30.10.2020

28.10.2020 Sateet nostivat veden Taanilan hulevesikosteikolle

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä alkaneet sateet ovat nostaneet Katajaojan vesimääriä ja veden pinnan tasoa. Kolmen edellisen vuorokauden 25.-27.10. aikainen sadesumma on ollut 28,5 mm Ylivieskan lentokentän havaintoaseman mittausten mukaan (Lähde: Ilmatieteenlaitos). Taanilan hulevesikosteikkoa ei ole padottu, vaan sen veden pinta pääseen vapaasti nousemaan Katajaojan veden pinnan mukaan. Tällaisena ylivirtaama-aikana hulevesikosteikon rakenteet ovat täysin veden alla.

Katajaojan veden pinnan korkeus
Kuvassa näkyy hulevesikosteikon kivetty purkupää ja sen vieressä virtaava Katajaoja, jonka vedenpinta on noussut sateiden jälkeen. Hulevesikosteikko ottaa vastaan ylivirtaamavesiä.
Hulevesikosteikko
Hulevesikosteikko Katajaojan ylivirtaamilla. Kosteikon reunoilta näkee kuinka korkealla veden pinta on ollut korkeimmillaan.

 

6.10.2020 Taanilan hulevesikosteikko valmistuu lokakuussa

Taanilan hulevesikosteikon työmaa on edennyt nopeasti. Hulevesikaivo ja tulvaputki on asenettu ja molempien putkien suulle on tehty kiveys. Myös hulevesikosteikon purkupäähän Katajaojan suulle on tehty matala kiveys. Allasosan liuskat vielä mullataan ja niihin kylvetään nurmiseos. Muita istutuksia ei enää näin myöhään syksyllä kannata tehdä.

Hulevesikosteikko
Hulevesikosteikolle on lisätty kivetyksien lisäksi maisemakiviä. Altaaseen on kertynyt vähän sadevettä.
Hulevesikosteikko
Hulevesiputken (musta) ja tulvaputken (punaruskea) suiden alueet on kivetty. Hulevesikaivon kansi näkyy takana. Sen kokonaiskorkeus on 2,8 m ja siitä 1 m on lietetilaa kiintoaineen laskeutumista varten. Tulvaputkella voidaan parantaa veden vaihtuvuutta kosteikolla. Katajaojan ylivirtaama-aikoina sieltä tulee vettä kosteikolle.
Tulvaputken pää
Tulvaputken pää Katajaojan puolella. Taustalla näkyy rakenteilla olevan Taanilan yhtenäiskoulu.

 

Hulevesikosteikko
Hulevesikosteikon purkupää on kivetty. Siinä on vain matala kynnys, koska hulevesikosteikkoa ei padota.
Hulevesikosteikko
Matalan veden alueella on kivimurskeen välissä n. 10 cm paksu kerros biohiiltä. Biohiilen päälle laitettu murske pitää sen paikoillaan.

5.10.2020 Ruottalonlahden hulevesikosteikko ilmasta käsin

Paras tapa kuvata kosteikkojen muotoa, rakenteita ja sijaintia muuhun ympäristöön nähden on ottaa niistä ilmakuvat esimerkiksi droonilla. Kuvan oikeassa laidassa kulkee Ruottalontie. Kuvan ylälaidassa on vapaa-ajan asuntoja, joita ei kuitenkaan kosteikolta käsin näe. Hulevedet purkautuvat Ruottalontien viereiseen allasosaan, josta vedet pääsevät vapaasti virtaamaan hulevesikosteikon rakenteiden läpi ja lopulta Perämereen (kaislikko kuvan vasemmassa reunassa). Hulevesikosteikko pidättää hulevesien sisältämiä haitta-aineita kuten kiintoainetta ja ravinteita ja näin ollen vähentää Perämereen kohdistuvaa kuormitusta. Hulevesikosteikko on osa alueelle perustettavaa virkistysaluetta ja se kytkeytyy alueen polkuverkostoon. Virkistysalue on vasta rakenteilla.

Ilmakuva hulevesikosteikosta
Ruottalonlahden hulevesikosteikko Raahessa 5.10.2020, Droonikuva: Riikka Nevalainen / Raahen kaupunki

29.9.2020 Taanilan hulevesikosteikon kaivuutyöt etenevät vauhdilla

Ylivieskan Taanilaan perustettavan hulevesikosteikon allasosan kaivuu alkaa olemaan loppusuoralla. Altaan kaivuu on edennyt joutuisasti.

Hulevesikosteikko
Hulevesikosteikon perustamistyöt ovat edenneet allasosan alkupäähän. 20 cm korkean kynnystyksen syvän ja matalan veden alueen välillä näkee kuvassa tasanteena allasalueen reunoilla.
Hulevesikosteikko
Hulevesikosteikon purkupään puoleeseen päähän tulee kerros biohiiltä matalan veden alueelle, joka näkyy kuvassa matalana tasanteena.

25.9.2020 Ruottalonlahden valmis hulevesikosteikko

Raahen Ruottalonlahden hulevesikosteikko on valmistunut syyskuun aikana.

Hulevesikosteikon yläpää
Ruottalonlahden hulevesikosteikko kuvattuna Ruottalontieltä 25.9.2020. Musta hulevesiputken pää näkyy vasemmalla penkereessä. Tältä alueelta löytyy laskeutussyvänne kiintoaineen pidättämistä varten.
Hulevesikosteikko
Hulevesikosteikolta löytyy kolme saareketta, joille on jätetty alkuperäistä puustoa ja pensaita. Syyskuun puolessa välissä riehunut Aila-myrsky oli tehnyt pari puunkaatoa kosteikolla. 25.9.2020
Lenkkeilijät kosteikolla
Lähiasukkaat olivat löytäneet kosteikon ja olivat ottaneet sen lenkkeilykohteeksi. Kivituhkapolku kiertää kosteikon toisessa reunassa. "Mukavaa, kun on saatu tämmöinen kosteikko tänne!" 25.9.2020
Lasku mereen
Hulevesikosteikolla käsitellyt vedet ohjataan mereen. Hulevesikosteikkoa ei ole padottu. 25.9.2020
Hulevesikostiekko syksyn väreissä
Hulevesikosteikko syksyn väreissä 25.9.2020. Ensi keväänä alue alkaa vihertymään perustamistöiden jäljiltä.

22.9.2020 Taanilan hulevesikosteikko

Ylivieskan Taanilan hulevesikosteikon perustamistyöt etenevät hyvää vauhtia. Pintamaa on kuorittu ja maanleikkaus on aloitettu hulevesikosteikon purkupäästä.

Hulevesikosteikko
Taanilan hulevesikosteikon perustaminen on hyvässä vauhdissa. Pintamaa on kuorittu pois ja maanleikkaus aloitettu.
Purku Katajaojaan
Taanilan hulevesikosteikon perustaminen aloitettiin purkupäästä, joka laskee Katajaojaan.

18.9.2020 Taanilan hulevesikosteikon perustamistyöt alkavat

Ylivieskan Taanilan alueelle suunnitellun hulevesikosteikon perustamistyöt on aloitettu viikolla 38. Hulevesikosteikko on kooltaan n. 0,15 ha ja sille johdetaan hulevesiä myöhemmin rakennettavalta Taanilan väylältä ja sen eteläpuolelle rakennettavalta alueelta. Lisätietoa Taanilan osayleiskaavasta löydät Ylivieskan kaupungin kotisivuilta.

Kaivuri
Hulevesikosteikon perustamistyöt alkoivat viikolla 38. Rakenteilla oleva Taanilan yhteinäiskoulu näkyy kuvan oikeassa laidassa.
Merkattu paikka
Merkkikepit hulevesikosteikon perustamispaikalla. Katajaoja kulkee nykyisen peltoalueen ja kuvassa näkyvän omakotitalon välissä. Rakenteilla oleva Taanilan yhtenäiskoulu näkyy kuvan oikeassa laidassa.

13.8.2020 Ruottalonlahden kosteikon perustaminen on aloitettu

Raahen Ruottalonlahteen perustettavan hulevesikosteikon perustamistyöt on aloitettu viikolla 33. Hulevesikosteikko on kooltaan n. 0,1 ha.

Hulevesikosteikko yläpää
Ruottalonlahden hulevesikosteikon yläpää (Ruottalonlahdentieltä kuvattuna), vasemalla penkassa näkee hulevesiputken purkupään, vesi lähtee kiertämään kosteikon rakenteita pitkin kuvan oikeassa laidassa olevaa uomaa pitkin, kuva: Riikka Nevalainen, Raahen kaupunki

 

Hulevesikosteikkoa
Hulevesikosteikkoa merelle päin kuvattuna, kuva: Riikka Nevalainen, Raahen kaupunki

22.7.2020 Metsärinteinen itäinenkin kosteikko valmistui

Molempien hulevesikosteikkojen kaivuutyöt ovat valmiit Kempeleen Metsärinteellä. Itäisen hulevesikosteikon pinta-ala on n. 0,3 ha. Suunnitelmasta poiketen kosteikkoa ei pengerretty.

Itäinen kosteikko
Itäinen kosteikko pohjoisesta päin kuvattuna 16.7.2020 (Kuva: Juha Siekkinen, Kosteikkomaailma)

3.7.2020 Metsärinteen läntinen kosteikko on valmis

Hulevesikosteikkojen perustaminen on täydessä vauhdissa Kempeleen Metsärinteellä. Läntinen hulevesikosteikko, kooltaan 0,05 ha, on saatu tällä viikolla valmiiksi ja itäisen hulevesikosteikon perustamistyöt on aloitettu.

Läntinen kosteikko purkupäästä päin
Läntinen hulevesikosteikko kuvattuna hulevesien tulosuunnasta (Kuva: Juha Siekkinen, Kosteikkomaailma)
Läntinen kosteikko etelästä käsin
Läntisen hulevesikosteikon perustamistyöt käynnissä (Kuva: Juha Siekkinen, Kosteikkomaailma) 

30.6.2020 Hulevesikosteikkojen perustaminen alkaa

Kempeleen Metsärinteellä on aloitettu 29.6.2020 hulevesikosteikkojen perustamistyöt. Raahessa työt aloitetaan elokuussa ja Ylivieskassa syyskuussa.

Aiheesta on julkaistu tiedote.

23.6.2020 Ruottalonlahden hulevesikosteikkosuunnitelma valmistui.

Raahen Ruottalonlahdelle valmistui hulevesikosteikkosuunnitelma, joka toteutetaan elokuussa. 0,1 ha kokoiselle hulevesikosteikolle ohjataan Isoholmin asuinalueen hulevedet 7,7 ha alueelta. Kosteikkoon pidättyy hulevesien sisältämiä haitta-aineita kuten kiintoainetta ja ravinteita kuten typpeä ja fosforia. Hulevesien käsittely kosteikkorakenteessa vähentää hajakuormitusta Ruottalonlahteen ja Perämereen.

2.6.2020 Metsärinteen työmaavalmistelut on aloitettu.

Kempeleen Metsärinteen kohteen valmistelu hulevesikosteikkojen kaivuutöitä varten on aloitettu merkkaamalla alueelta poistettavat puut. Itäisellä kosteikolla puustoa ja vesaikkoa poistetaan n. 0,3 ha kokoiselta alueelta. Läntiseltä kosteikoilta ei ole poistettavaa puustoa.

Ote hulevesikosteikkosuunnitelmasta:

"Osa lehtipuurungoista voidaan laittaa puunippuina kosteikolle, jolloin ne edistävät vesiensuojelua, kun bakteerit, sienet ja pienet vesiselkärangattomat kiinnittyvät niihin ja käyttävät hyväksi vedessä olevia ravinteita. Näistä hyötyvät edelleen suuremmat vesiselkärangattomat ja muu kosteikon eläinyhteisö."

Lue lisää hankesivuilta: Metsärinne, Kempele

13.5.2020 Ylivieskan Taanilaan perustetaan 0,15 ha hulevesikosteikko.

Koko Taanilan alueen vesiensuojeluhankkeita koskeva: tiedote

Lisätietoa Taanilan alueen suunnitelmista: Taanila, Ylivieska

12.5.2020 Kempeleen Metsärinteelle kaksi kosteikkoa

Kempeleen Metsärinteelle perustetaan kaksi kosteikkoa asemakaava-alueelle. Kosteikot tulevat Kokelinojan varrelle, jonka valuma-alue on pääasiassa metsää ja suota. Kokelinojan ja sinne laskevia vesiä on tarpeen viivyttää. Molemmille kosteikoille ohjataan myös asutusalueen vesiä. Toimenpidesuunnitelma viimeistellään toukokuun aikana.

24.4.2020 Hulevesikosteikoiden suunnittelutyö etenee

Raahen kaupunki on tehnyt sopimuksen suunnittelijan kanssa ja hulevesikosteikkoa on luonnosteltu. Suunnittelutyö etenee ja kesällä aloitetaan työt.

Ylivieskan hulevesikosteikon suunnitelma on viimeistelyä vaille valmis. Kohde sijaitsee Taanilassa Katajanojan varrella. Matalan veden alueella tullaan kokeilemaan biohiiltä sisältävää kasvualustaa. Taanilan hulevesikosteikon suunnitelmista tiedotetaan tarkemmin 11.5.2020.

Kempeleen kosteikkosuunnitelma on luonnosteluvaiheessa.