Ajankohtaista

Onko seudullasi kunnostusta kaipaavia järvia, jokia, lampia, puroja tai rannikkovesiä? Entä intoa ryhtyä kunnostushankkeeseen? Katso käytännöllisiä ohjeita siitä, miten hanke saadaan hyvään alkuun ja vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitusta haetaan: 

https://www.ym.fi/vesistokunnostus #vesiensuojeluntehostamisohjelma #vedenvuoro

Vesistökunnostus

Sivulla tiedotetaan Kalajoen vesistöalueen ajankohtaisista asioista.

Ajankohtaisten asioiden tiedotteet voit lukea täältä.