Mutkia matkaan! -hankkeen maastotilaisuus tiistaina 25.6.2024

Mutkia Matkaan -hankkeen maastotilaisuus tiistaina 25.6. kello 15

Konttisuon uudella kosteikkoalueella järjestetään kaikille avoin maastotilaisuus tiistaina 25.6.2024 klo 15. Kokoontuminen Huhjantien varressa pieneläinten hautausmaan parkkipaikalla, jonka jälkeen kierretään kohteella. Aluetta esittelevät hankevetäjä Elina Kajava Ylivieskan kaupungilta ja työnjohtaja Markus Niskanen Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry:stä. 

Lämpimästi tervetuloa!

 

Tavoitteena Salmelanojan vesien viivytys

Salmelanoja on yksi Kalajoen sivu-uomista, joka on altis tulvimaan. Mutkia matkaan! -hankkeessa on suunniteltu Salmelanojan vesiä viivyttäviä ratkaisuja. Näistä toteutetaan kolme: isompi viivytyskosteikkoalue Konttisuolle ja kaksi pienempää kosteikkoa Salmelanojan yläjuoksulla sijaitseville Joonaalanlammelle ja Jylynevalle.

Konttisuon viivytysalue on mittava kosteikkoalue, jossa veden on tarkoitus viipyä pidempiaikaisesti. Kosteikkoalueen työt pääsivät hyvään vauhtiin syksyllä 2023. Tällöin suoritettiin puuston poistoa, kaivettiin alueelle johtava avouoma ja rakennettiin alueen rajaava suojapenkere. Töitä päästiin jatkamaan viikolla 24, jolloin kaivettiin rumpuojaa ja osa Salmelanojan virtaamasta ohjattiin kosteikkoalueelle. Työt on tarkoitus saattaa loppuun viikolla 25.

Kahden pienemmän kosteikon maatyöt tehdään viikolla 25. Joonaalanlammen ja Jylynevan kohteet ovat suomaisia metsäalueita, joihin padotetaan vettä maarakenteisen pohjakynnyksen avulla. Vesi pysyy nykyisellä tasolla normaalitilanteessa, mutta pääsee hallitusti nousemaan tulva-aikoina.

Vesien viivyttämisen monet hyödyt

Ylivieskan alue kuuluu kansallisesti merkittävään tulvariskialueeseen, eikä kulunut kevät jättänyt tästä epäilystä. Kalajoen vesistöalue on tiheästi ojitettua, jolloin peltojen ja metsien valumavedet virtaavat Kalajokeen ja sen sivu-uomiin nopeasti. Näiden valumavesien viivyttäminen onkin yksi keino tulvahuippujen hillitsemiseen.

Viivyttäminen auttaa lisäksi vähentämään veden ravinne- ja kiintoaineskuormaa. Kun viivyttäminen tehdään monimuotoisen kosteikon avulla, tarjotaan samalla elintilaa kosteikkoluonnon kasveille ja eläimille, kuten vesilinnuille.

Lue lisää hankkeesta täältä.

 

Lisätietoja: Ympäristöasiantuntija Elina Kajava, puh. 044 4294 470, elina.kajava [at] ylivieska.fi