Mutkia Matkaan!

Mutkia matkaan! -hanke pyrkii parantamaan Salmelanojan vesien hallintaa vesiä viivyttämällä ja luonnonmukaisesti varastoimalla, vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan hyväksi. Hankkeen tavoitteena on edistää vesienhoidon ja tulvansuojelun tavoitteita sekä parantaa laajalti ojitetun valuma-alueen luonnon monimuotoisuutta.

Toimenpiteenä Salmelanojan yläosalle suunniteltiin kolme vesiä viivyttävää ratkaisua sekä alemmaksi kaupungin metsämaalle suunniteltiin metsäinen kosteikkoalue. Metsätalousalueille kartoitettiin ja suunniteltiin metsäojien varteen sijoittuvia vesienhoidollisia ratkaisuja.

Viivytysalueiden suunnittelusta on vastannut Maveplan Oy ja heidän suunnitelmansa on luettavissa täällä.

Suunnitelluista viivytysalueista hankkeen puitteissa toteutettiin metsäinen Konttisuon viivytyskosteikko (kohde 1), Jylyneva viivytysalue (kohde 3) ja Joonaalan viivytysalue (kohde 4). Kohteella 1 työt ovat alkaneet lokakuussa 2023 puuston poistolla ja työt ovat saatiin päätökseen kesäkuussa 2024. Kohteilla 3 ja 4 toimenpiteet toteutettiin kokonaisuudessaan kesäkuussa 2024.

Ylivieskan kaupungin ympäristöasiantuntija Maija Schuss on tehnyt luontoselvityksen näille neljälle suunnittelualueelle. Luontoselvitys on luettavissa täältä: Schuss, M. 2023. Mutkia matkaan! -hankkeen suunnittelukohteiden luontoselvitys Ylivieskan Salmelanojan varrella.

Valuma-aluesuunnittelusta on vastannut Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry ja heidän suunnitelmansa on luettavissa täällä. Suunnitelmia ei tulla toteuttamaan tämän hankkeen puitteissa.

Hankkeen hankeaika on 09.01.2022 - 31.10.2023. Kaupunki on sai lisäaikaa hankkeen toteuttamiseen 30.6.2024 asti. Hanketta rahoittaa Ylivieskan kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (70% valtionavustus).

Hankkeen väliraportti on luettavissa täällä ja loppuraportti täällä

Lisätietoja: Ympäristöasiantuntija Elina Kajava, puh. 044 4294 470, elina.kajava [at] ylivieska.fi (elina[dot]kajava[at]ylivieska[dot]fi)