"Olen kymmenvuotias" - Kalajoen vesienhoitoryhmä

Kalajoen vesienhoitoryhmä perustettiin Kalajoen vesistön tilatavoitteen saavuttamiseksi, mutta myös Kalajoen arvostuksen ja virkistyskäytön parantamiseksi. Tilatavoitteeseen on ehkä vielä matkaa, mutta joki on noussut monella tapaa arvoonsa, puhuttiinpa sitten vaikkapa Kalajoesta Ylivieskan taajaman keskeisenä elementtinä tai Malisjoen samankaltaisesta asemasta Nivalassa. Arvostus näkyy siinä, kuinka joen ja jokiluonnon eteen ollaan valmiita panostamaan.

Kalajoen vesienhoitoryhmä syntyi vesienhoitotyön alkutaipaleella Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen merkittävällä tuella. Sitä saatiin myös taloudellisesti Meidän Kalajoki – hankkeeseen (2012-2013). Tämän jälkeenkin valtionavustuksilla on ollut keskeinen rooli Kalajoen vesistön vesienhoitotyön vakiinnuttamisessa. Työtä on jatkettu Vielä virtaa I ja II (2015-2016) sekä Yhteisessä veneessä (2018-2020) ja Vakaasti peräsimessä (2020-2021) -hankkeissa. 

"Olen kymmenvuotias" - Kalajoen vesienhoitoryhmä kasvaa uudelle vuosikymmenelle -hanke jatkaa ja uudistaa vesienhoitoryhmän aikaisempaa työtä. Hankkeen keskeisimpiä tavoitteita on tiedottaa vesienhoitotyöstä, sen vaiheista ja saavutuksista sekä näköpiirissä olevista haasteista Kalajoen vesistöalueella. Hankkeessa myös parannetaan yhteistyötä ja aktivoidaan kuntia ja järjestöjä toimintaan vesien tilan parantamiseksi ja konkretisoidaan toimintaa pienen mittakaavan esimerkeillä.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle avustusta 57 500,00 euroa vesien- ja ympäristönhoidon edistämisen ja vesiensuojelun tehostamisohjelman momenteilla (50 % valtionosuus). Hankkeen toteutusaika on 30.11.2022 - 15.11.2025.

Tänä vuonna tuli täyteen 10 vuotta siitä, kun Kalajoen vesienhoitoryhmä perustettiin. Tämän juhlavuoden kunniaksi vesienhoitoryhmä järjesti 3.5.2023 juhlakokouksen, johon oli kutsuttu eri alan toimijoita kertaamaan työn tavoitteita ja katsomaan eteenpäin. Juhlakokouksen tiedote.

Lisätietoja: Ympäristöasiantuntija Elina Kajava, puh. 044 4294 470, elina.kajava [at] ylivieska.fi (elina[dot]kajava[at]ylivieska[dot]fi)