TULVATIETO-hanke

TULVATIETO on tiedonvälityshanke, jonka aikana edistetään asukkaiden ja yrittäjien tietoisuutta vesistö- ja  hulevesitulvien riskeistä sekä parannetaan varautumista tulviin. 

Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa painottuen valtakunnallisesti merkittäville tulvariskialueille Alavieskaan, Ylivieskaan ja Pudasjärvelle.

Hankkeen aikana tuotetaan esimerkiksi uusia tulvakarttoja sivu-uomille, tulvan leviämistä havainnollistavia videoita ja infotauluja kolmeen valtakunnallisesti merkittävän tulvariskialueen kuntaan. Lisäksi hanke järjestää tulvasuojausnäytöksiä ja on mukana erilaisissa tapahtumissa.

Hanke tiedottaa tulvakarttojen hyödyntämisestä, tulvasuojaukseen soveltuvista menetelmistä ja tarvikkeista sekä tulvavahinkojen korvauksista (tulvavahingot kattava vakuutus). Lisäksi tiedotetaan toimenpiteistä, joilla erilaisia tulvariskejä voidaan hallita niin kiinteistökohtaisesti kuin alueittain. Tietoa kootaan myös hankkeen yhteistyökumppanin ELY-keskuksen TULVATIETO-sivustolle, jotta tiedot pysyvät ajan tasalla hankkeen jälkeenkin!

Lisätietoja antaa hankevetäjä Laura Liuska, puh. 044 4294 235, laura.liuska [at] ylivieska.fi

Aikataulu: 2017-2018

Päätoteuttaja: Ylivieskan kaupunki

Osatoteuttajat: Jokilaaksojen pelastuslaitos, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Rahoittajat: Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Alavieskan kunta, Pudasjärven kaupunki, Ylivieskan kaupunki, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Rahoittajien logot