Kalajokivarren pengerryspumppaamoiden sovellettavuus vesiensuojeluun

Hanke kohdistuu Kalajoen keskiosaan, missä joen vedenpintaa on nostettu ja jokivarret pengerretty vesivoimarakentamisen ja tulvasuojelun vuoksi siten, että penkereiden takaiset laajojen peltoalueiden kuivatusvedet joudutaan pääosin pumppaamaan Kalajokeen. Jokivarressa on kaikkiaan 29 pumppaamoa, joiden valuma-alueet ja tehot vaihtelevat. Maveplan Oy laati vuonna 2020 Ylivieskan ja Nivalan kaupunkien sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta esiselvityksen, kuinka näitä pumppaamoja voidaan käyttää peltojen kuivatusvesien käsittelyyn eri menetelmillä.

Tämän hankkeen ensivaiheessa laadittua selvitystä tarkennetaan sekä tutkitaan pumpattavien vesien määrää ja laatua. Toisessa vaiheessa valitaan tietyt pumppaamot, joihin toteutetaan pilotointipuhdistamot vesien käsittelemiseksi sekä selvitetään näiden puhdistamojen tehoa sekä sovellettavuutta myös muissa pumppaamoissa ja vastaavissa käyttökohteissa.

Hankkeessa on tarkoitus seurata veden laatua kymmenessä valitussa pumppaamoaltaassa. Vesinäytteitä on otettu tähän mennessä seitsemän kertaa vuoden 2022 aikana ja 11 kertaa vuonna 2023. Vesinäytteenottoa jatketaan koko hankkeen ajan.

Hankkeen toteutusaika on 27.11.2021 - 31.10.2024, ja sitä rahoittaa Ylivieskan kaupunki, Nivalan kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (69% valtionavustus).

Hankkeen aloituksesta voi lukea Ylivieskan kaupungin ympäristöpalveluiden tiedotteesta.

Kalajokivarren pengerryspumppaamoiden sovellettavuus vesiensuojeluun -hanke järjesti yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoiman KIPSI-hankkeen kanssa kaikille avoimen pellonpiennartilaisuuden 12.5.2023 Haikaran pumppaamolla Nivalassa. Tilaisuudesta voi lukea enemmän tästä tiedotteesta.

Lisätietoja: Ympäristöasiantuntija Elina Kajava, puh. 044 4294 470, elina.kajava [at] ylivieska.fi (elina[dot]kajava[at]ylivieska[dot]fi)