Yhteisessä veneessä -hanke

Kalajoen vesienhoitoryhmän Yhteisessä veneessä -hankkeessa jatketaan vesienhoitoryhmän viime vuosien työtä. Lisäksi hankkeessa:

  • Teetetään vesiensuojelurakenteiden, erityisesti kosteikkojen, suunnittelua maa- ja metsätalousalueilla. Myös vesiensuojelu happamilla sulfaattimailla ja peruskuivatushankkeissa otetaan huomioon. Edellytyksenä kohteiden suunnittelulle on, että maanomistajalla tai muulla toimijalla on selkeä tavoite toteuttaa hanke.
  • Demonstroidaan vesistökunnostusta tekemällä esimerkiksi virtavesikunnostusta joko konetyönä toteutettavana näytöksenä tai henkilötyönä tehtävänä talkookunnostuksena. Toteutuksessa voidaan tehdä yhteistyötä muiden hankkeiden tai tahojen kanssa.

Hanke toimii koko Kalajoen vesistöalueella vuosina 2018-2019. Hankkeen toteuttaa Ylivieskan kaupunki. Se on saanut rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta sekä Kalajoen vesienhoitoryhmän kunnilta sekä Vestia Oy:ltä.

Lisätiedot: Terhi Rahkonen, puh. 040 182 8781, terhi.rahkonen [at] ylivieska.fi