Hulevedet hallintaan kolmistaan

Hulevedet hallintaan kolmistaan-hanke on vesiensuojeluhanke, jonka tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa hulevesikosteikkoja Ylivieskan kaupungin, Raahen kaupungin ja Kempeleen kunnan alueella. 

Hulevesien aiheuttamat ongelmat ovat viime vuosina lisääntyneet etenkin kuntien taajamissa. Keväisten sulamisvesien aiheuttamien virtaamapiikkien ohella ongelmaksi ovat nousseet rankkasateista syntyvät ylivirtaamapiikit. Tulviminen lisää myös ravinteiden ja kiintoaineen huuhtoutumia vesistöihin. 

Ylivieskassa tarkemman suunnittelun alue on kaupungin läpi virtaava Salmelanoja, Raahessa Ruottalonlahden asemakaava-alue ja Kempeleessä Metsärinteen asemakaava-alue.

Vesien- ja merenhoidon kärkihanke

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 100 000 eurolla. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi.

Hankkeen toteuttaja: Ylivieskan kaupunki, Raahen kaupunki ja Kempeleen kunta

Aikataulu: 1.6.2019 - 30.11.2020

Lisätietoja: Ylivieskan kaupunki, ympäristöpalvelut

Ympäristöministeriö