Taanila, Ylivieska

Taanilan väylän hulevesille oma pienkosteikko

Rakenteilla olevan Taanilan yhtenäiskoulun lähelle toteutetaan pieni 0,15 hehtaarin kokoinen hulevesikosteikko, johon johdetaan hule- ja kuivatusvedet Taanilan väylältä sekä myöhemmin eteläiselle pellon osalle rakentuvalta alueelta. Hulevesikosteikko toteutetaan Hulevedet hallintaan kolmistaan –hankkeessa, joka on saanut 80 % rahoitusavustuksen ympäristöministeriöltä vesien- ja merenhoidon sekä ravinteiden kierrätyksen ohjelmasta. Hanketta vetää Ylivieskan kaupunki ja siinä ovat mukana myös Raahen kaupunki ja Kempeleen kunta. Hulevedet hallintaan kolmistaan –hanke on budjetoinut Ylivieskan Taanilan hulevesikosteikon suunnittelua ja perustamista varten 59 000 €. Suunnitelmat ovat valmiit ja kosteikko rakennetaan syksyllä 2020.

Taanilan väylän hulevedet kootaan ensin hulevesikaivoon, jossa on metrin syvyinen sakkapesä kiintoaineen pidätystä varten. Kaivosta vedet johdetaan kosteikkoon, jossa kiintoaineen pidätys jatkuu syvänveden alueella. Matalanveden alueella testataan biohiiltä sisältävää kasvualustaa, jonka toivotaan tehostavan ravinteiden pidätystä vedestä. Veden sisältämiä ravinteita käyttävät kosteikon kasvit. Hulevesikosteikon tarkoituksena on vähentää hulevesien kiintoaine- ja ravinnekuormitusta sekä muiden haitta-aineiden pääsyä Katajaojaan ja Kalajokeen.

Hankkeesta on julkaistu tiedote 13.5.2020.